De Limes Zwammerdam – Latief Perotti in gesprek met dhr. Geleijnse

In deze aflevering vertelt Latief Perotti, initiatiefnemer van de actie “Redt het Romeinse Schip” over het opgraven van de Romeinse schepen in Zwammerdam.

Latief: Meneer Geleijnse (voormalig directeur Ipse de Bruggen), het is fantastisch dat u op 99-jarige leeftijd hier wilt zijn om deel te nemen aan dit gesprek. Mag ik u vragen hoe is het eigenlijk sinds 1974 verlopen met het gebeuren hier op de Hooge Burch?

Dhr. Geleijnse: Het is een hele intensieve periode geweest waarin met regelmaat en een grote mate van zorgvuldigheid aan het opgraven van die schepen is gewerkt. Hooge Burch heeft gaandeweg de vorm gekregen waarin het uiteindelijk gebouwd werd. Nadien is het weer helemaal veranderd maar de aanzet is gegeven in die periode. Tijdens mijn directeurschap is de Holle Stichting in Nieuwveen opgeheven en is alles overgeheveld naar Hooge Burch. Het is een hele boeiende tijd geweest.

Latief: Wanneer heeft u ontdekt dat er hier Romeinse schepen in de grond zaten?

Dhr. Geleijnse: De geruchten waren er al maar meer dan geruchten waren het eigenlijk niet.

Latief: Wij zijn met een publieksactie gestart waaraan u uw medewerking heeft verleend. Wij, als uitvoerders van de publieke actie waren zeer content met het feit dat u de bouw heeft willen stilleggen om te kunnen graven en verder te onderzoeken wat er allemaal in de bodem lag.

Latief: Koningin Juliana is ook dan hier naar toe gekomen, hoe vond u dat?  

Dhr. Geleijnse: Dat vond ik geweldig! Ik herinner mij nog dat zij mee aan het graven is geweest, symbolisch. (28:05)

Latief: Toen werd Stichting Forum Romanum Albanianum opgericht en bent u als adviseur in het Comité van Aanbeveling gaan zitten samen met Wim Schut en Notaris Frans van Beek. Hoe komt het dat u zo geïnteresseerd was in de archeologie?

Dhr. Geleijnse: Ik was een beetje geboeid geraakt door het verleden voor mijn studie. Ik moest een stuk Romeins recht studeren en je probeert je een beetje te verplaatsen in de wereld van toen. Die kwam hier, als het ware, een beetje boven water.

Latief: u realiseert zich ook dat toen in het jaar 69 na Christus er een opstand is geweest van de Bataven. Toen is het Nigrum Pullum, zoals het toen heette (30:08) in brand gestoken om het jaar erop weer opgebouwd te worden. Dat stukje en alles wat er in de grond gevonden is, hadden jullie ooit gedacht dat het echt in de brand gestoken zou zijn?

Dhr. Geleijnse: Nee, helemaal niet. Wat ik mij wél goed herinner is dat er, behalve die schepen, ook kogels zijn gevonden.

Latief: Het is zo dat Zwammerdam, de Burch, dat ligt aan de Limes. Als je nu voorstelt dat heel veel mensen uit Europa, de zogenaamde trekkers, mensen die arbeid zochten hier in het Westen van Europa, de Rijn gebruikte als weg langs de grens van het Romeins imperium. Ze zouden dan zelfs de boot hebben kunnen nemen om verder te komen.


Geverifieerd door MonsterInsights