De Limes Bodegraven – met Pierre van Grinsven

Grens van het Romeinse rijk

Pierre van Grinsven Medewerker AWN – Nederlandse Archeologie Vereniging

Mijn naam is Pierre van Grinsven, ik ben al 20 jaar actief lid van de Archeologisch Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek. Ik ben vooral bezig met het uitwerken van oude opgravingen.

(Film 05:22) 1994 De bouw van de Albert Hein supermarkt  

Hier heel lang geleden, in 1995/1996 en 2002, heeft de AWN als vrijwilligersorganisatie, zelfstandig grote opgravingen gedaan. In 1995 is een groot poort gebouw ontdekt en in 1996 restanten van fundamenten van een opslagplaats of iets dergelijks.

Het poortgebouw is gebouwd rond ongeveer 60-61 na Christus terwijl de Castella in Zwammerdam en Alphen iets ouder zijn, 40-41 na Christus. Wij denken dus dat het Castellum een paar jaar bestaan heeft en daarna nooit meer is opgebouwd. Eigenlijk het raadsel van het Castellum van Bodegraven!

Het was degelijk en voldoet aan alle afmetingen die je zou verwachten van een poortgebouw van een Castellum. Het feit dat zij zo een groot poortgebouw hebben neergezet was een teken dat ze echt van plan waren om hier een Castellum te bouwen.

Daarmee bewijs je de archeologie echt een dienst. Dat alles gedigitaliseerd en gedocumenteerd wordt is van vitaal belang zodat je alles keurig kan opschrijven. Het is wel belangrijk om te realiseren dat alle forten verbonden waren door de Romeinen die met heel veel moeite dammetjes en mooie constructies hebben aangelegd. De Limesweg is pas later aangelegd, na 80 na Christus, nadat al die Castella al gebouwd waren. Zij hebben eerst de Castella gebouwd, de Rijn werd gebruikt als transport route voor hout, stenen en alles wat zij nodig hadden. De Romeinen vonden het belangrijk om de Limesweg aan te leggen. De Limesweg liep dwars door Bodegraven, over die dam die hier iets verderop gelegen heeft. Het leuke hiervan is dat als wij de Limes even volgen uit het Castellum komen wij bij een burgerlijke nederzetting, een zogenaamde Vicus. Er zijn heel veel vondsten gedaan en die dateren vanuit het eerste en tweede eeuw na Christus terwijl de vondsten bij het Poortgebouw en hier bij de fundamenten allemaal uit de eerste eeuw dateren.

(24:44) Hier staan wij op de scheidslijn tussen het Castellum en hier heeft de gracht gelopen. De gracht hebben wij gevonden toen wij in 2012 onderzoek hebben gedaan langs de rand van het kerkhof. Bij het boren hebben wij de gracht die hier gelopen heeft kunnen vinden. Dat hier een gracht was die de Castellum beschermde werd een feit.

Wij zijn op het spoor gekomen van een soort bad complex, badhuis of een soort café of herberg. Die heeft een veel langere looptijd dan het Castellum. Dat Vicus, die stopplaats staat tot ver in de 3e eeuw, zo lang als de Limesweg heeft gestaan.


Geverifieerd door MonsterInsights